Trang chủ » Legal documents
Legal documents
Update day:
SỐ HIỆU TRÍCH YẾU DOWNLOAD
(Tiếng Việt) 140/2020/NĐ-CP (Tiếng Việt) Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020
(Tiếng Việt) 01/CT-TTg (Tiếng Việt) Chỉ thị 01/CT-TTg về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
(Tiếng Việt) 145/2020/NĐ-CP (Tiếng Việt) Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020
(Tiếng Việt) 45/2019/QH14 (Tiếng Việt) Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019
(Tiếng Việt) 19/2020/TT-BCT (Tiếng Việt) THÔNG TƯ 19/2020/TT-BCT VỀ SỬA ĐỔI CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH
(Tiếng Việt) 15/2020/QĐ-TTg (Tiếng Việt) Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
(Tiếng Việt) 42/NQ-CP (Tiếng Việt) Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hồ trợ người dân gặp khó khăn đo đại dịch Covid – 19
(Tiếng Việt) 90/2019/NĐ-CP (Tiếng Việt) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
(Tiếng Việt) 37-CT/TW (Tiếng Việt) Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới
(Tiếng Việt) 68/QĐ-TTg (Tiếng Việt) Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828