Trang chủ » Thủ tục hành chính
Thủ tục hành chính
Update day:

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi công bố 60 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.


STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THỦ TỤC TỆP ĐÍNH KÈM
1 (Tiếng Việt) 38. Giao lại đất hoặc cho thuê đất. Area of ​​environmental resources Tải về
2 (Tiếng Việt) 39. Gia hạn sử dụng đất. Area of ​​environmental resources Tải về
3 (Tiếng Việt) 40. Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Area of ​​environmental resources Tải về
4 (Tiếng Việt) 41. Đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Area of ​​environmental resources Tải về
5 (Tiếng Việt) 42. Đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Area of ​​environmental resources Tải về
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: kktdq@dungquat.com.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 / 3640442 * Fax: 0255.3645828