News - Events
5

On the morning of November 18th 2020, Chairman of Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority (DEZA) worked with VSIP Quang Ngai on expanding VSIP – Urban – Service Industrial Park Project II Quang Ngai (VSIP II) […]

Open Letter

Hân hạnh chào mừng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, quý vị và các bạn đã đến với Trang thông tin điện tử Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi...

see more
Invest
Utility infrastructure
General planning
Image works
Link Website
LINKS COOPERATION
ELECTRONIC INFORMATION PAGE FROM DUNG QUAT EZ AND QUANG NGAI INDUSTRIAL ZONES


Agency:Copyright by the Dung Quat Economic Zone and Quang Ngai Industrial Parks Authority
Email: dungquat@quangngai.gov.vn
Editor:Mr.Dam Minh Le - Vice Chairman
Address: Van Tương New urban area - Binh Son District - Quang Ngai Province
Tel: 0255.3645828 * Fax: 0255.3645828